La col·lecció del Museu d’Art de Girona comprèn obres d’aquests períodes

La visita a l’Antic Hospital de Santa Caterina comprén tres espais:

Newsletter Contact