Museu d’Art de Girona

Accés a l’exposició permanent i exposicions temporals. Entrada vàlida per a 1 dia. Si ho necessites pots sortir i tornar a entrar avisant prèviament al personal d’atenció al públic.

Entrada general / tarif géneral / general entrance ticket

4,5 €

Reduccions / reducciones / reductions

 • 8-24 anys / años / ans / years old·+65 anys / años / ans / years old
 • Pensionista / Pensionista / Retraité / Pensioner
 • Persona amb diversitat funcional / Persona con diversidad funcional /
  Person with disability / Personne en situation de handicap
 • Acompanyant de persona amb diversitat funcional /Acompañante de persona
  con diversidad funcional / Companion accompanying a person with disability / Accompagnateur de personne en situation de handicap

3,5 €

 • Persones amb carnet de família nombrosa o monoparental

2 €

Entrada gratuïta / Entrada gratuita / Entrée gratuite / Free entrance ticket

 • 8 anys / años / ans / years old
 • Aturat / parado / unemployed / Chômeur
 • Membre / Miembro / Member ICOM; ICOMOS
 • Membre / Miembro / Member Associació de Museòlegs de Catalunya
 • Guia turístic / Guia turístico / Guide touristique / Tourist Guide
 • Guia acompanyant de grup turístic / Guia acompañante de grupo turístico /
  Guide accompagnateur guide touristique / Accompanying tour guide guide
 • Professor / Profesor / Professeur
 • Protocol / Protocolo / Protocole
 • Convenis / Convenios / Accords / Agreements
 • Amic / Amigo / Ami / Friend Museu d’Art de Girona

0 €

Reduccions / reducciones / reductions

 • +14 persones / personas / persons

4 €

 • Grups turístics / grupos turísticos / groupes touristiques / tour groups

25%

 • Escolars amb reserva i guia propi / escolares con reserva y guia propio /
  écoliers avec réservation et propre guide / schoolchildren with reservation
  and own guide

0 €

Girona episcopal

Entrada combinada Museu d’Art de Girona + Catedral de Girona + Basílica de Sant Feliu. Entrada vàlida per a 48 hores. Més informació: www.gironaepiscopal.cat 

Entrada general / tarif géneral / general entrance ticket

10 €

Reduccions / reducciones / reductions

 • 16-24 anys / años / ans / years old
 • +65 anys / años / ans / years old
 • Pensionistes / Pensionistas / Retraités / Pensioners

8 €

 • Persona amb diversitat funcional / Persona con diversidad funcional /
  Person with disability / Personne en situation de handicap
 • Acompanyant de persona amb diversitat funcional /Acompañante de persona
  con diversidad funcional / Companion accompanying a person with disability / Accompagnateur de personne en situation de handicap

3 €

Entrada gratuïta / Entrada gratuita / Entrée gratuite / Free entrance ticket

 • -8 anys / años / ans / years old

0 €

Reduccions / reducciones / reductions

 • +10 persones amb reserva / persones con reserva / persones avec réservation / poeple with prior reservation

5 €

 • Grups turístics / grupos turísticos / groupes touristiques / tour groups
 • Escolars amb reserva i guia propi / escolares con reserva y guia propio 1,20 €
  Scolaires ayant réservé, avec leur proper guide / school groups with prior
  Reservation and their own guides

1,20 €

Antic Hospital de Santa Caterina

Accés a l’espai d’interpretació, capella, vestíbul i antiga farmàcia hospitalària. Entrada vàlida per a 1 dia.

Entrada general / tarif géneral / general entrance ticket

3,5 €

Reduccions / reducciones / reductions

 • 8-24 anys / años / ans / years old
 • +65 anys / años / ans / years old
 • Pensionista / Pensionista / Retraité / Pensioner
 • Persona amb diversitat funcional / Persona con diversidad funcional / Person with disability / Personne en situation de handicap
 • Acompanyant de persona amb diversitat funcional / Acompañante de persona con diversidad funcional / Companion accompanying a person with disability / Accompagnateur de personne en situation de handicap

2,5 €

 • Amics del Museu d’Art de Girona

2 €

 • Persones amb carnet de família nombrosa o monoparental

1,5 €

Reduccions / reducciones / reductions

 • +14 persones / personas / persons

3 €

 • Grups turístics / grupos turísticos / groupes touristiques / tour groups

25%

Entrada gratuïta / Entrada gratuita / Entrée gratuite / Free entrance ticket

 • Escolars amb reserva i guia propi / escolares con reserva y guia propio /
  écoliers avec réservation et propre guide / schoolchildren with reservation
  and own guide

0 €

Entrada combinada:
Museu d’Art de Girona + Antic Hospital de Santa Caterina

Entrada vàlida per a 48 hores.

Entrada general / tarif géneral / general entrance ticket

6,5 €

Reduccions / reducciones / reductions

 • 8-24 anys / años / ans / years old
 • +65 anys / años / ans / years old
 • Pensionista / Pensionista / Retraité / Pensioner
 • Persona amb diversitat funcional / Persona con diversidad funcional / Person with disability / Personne en situation de handicap
 • Acompanyant de persona amb diversitat funcional /Acompañante de persona con diversidad funcional / Companion accompanying a person with disability / Accompagnateur de personne en situation de handicap

5,5 €

 • Persones amb carnet de família nombrosa o monoparental

3 €

Gironamuseus: entrada reduïda pels 6 museus de la Ciutat de Girona

Entrada vàlida per a 6 mesos. Més informació: www.gironamuseus.cat  

Primer museu

Entrada general / tarif géneral / general entrance ticket

Resta de museus

50 %

Newsletter Contact

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.