guia-sara-683×1024

Informació general

Punt d’atenció al públic

El punt d’atenció al públic se situa al vestíbul del museu, a la planta 1.

El taulell té un tram a una alçada màxima de 85 cm i compta amb un espai lliure de base.

El personal d’atenció vesteix una jaqueta vermella o camisa negra, juntament amb un identificador personal.

Gossos d’assistència

Els gossos d’assistència són benvinguts.

Accessibilitat física

Aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda

  • 2 places d’aparcament per a PMR municipals al costat de l’accés principal (Pujada de la Catedral, 12)
  • 4 places d’aparcament per a PMR municipals a la Plaça Sant Domènec, a 130 metres de l’accés principal del museu

Accés

La primera part de l’accés principal (fins al pati) és a través d’una escala, després, hi ha un ascensor exterior que condueix al vestíbul, a la planta 1.

Per accedir amb cadira de rodes hi ha una entrada secundaria al C/ Pere Rocabertí. Cal avisar prèviament al personal d’atenció al públic (tel. 972 20 38 34 o correu electrònic: museuart_girona.cultura@gencat.cat). Es recomana comunicar la visita amb antelació.

Préstec de cadira de rodes

Hi ha un servei de préstec de cadira de rodes. Es pot sol·licitar al punt d’atenció al públic.

Lavabos accessibles

Hi ha un lavabo accessible a la planta 1, al costat de la sala de descans. S’ha de demanar la clau al punt d’atenció al públic.

Circulació en el museu

Exposició permanent

El Museu d’Art està situat a l’antic Palau Episcopal. L’exposició permanent del museu ocupa 5 plantes, 18 sales en total. Dels 1.300 m2 que ocupa, el 72% és accessible per a persones amb cadira de rodes. Els espais on només es pot accedir a través d’escales són la Presó i les sales monogràfiques. 

Exposició temporal

Àmbit 3. Les sales d’aquest àmbit estan situades a la planta 2, la planta 3 i part de la planta 4.

Planta 2: sala 3.1 accés mitjançant un ascensor des del vestíbul de la planta 1, sales 3.2 i 3.3 accés a través d’escales de 3 i 4 escalons.

Planta 3: s’hi va a través de dos trams d’escala de 8 esglaons cadascun.

Planta 4-mirador: : s’hi va a través de dos trams d’escala de 8 esglaons cadascun.

Àmbit 2. Les 2 sales d’aquest àmbit estan situades a la planta 5. S’hi accedeix a través d’una escala o a través d’un ascensor des de la planta 1

Obertures i zones de pas

Les portes i passos tenen una amplada mínima de 80 cm. L’itinerari disposa d’espais de gir que permeten inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.

Accessibilitat visual

Objectes accessibles al tacte i informació en braille

S’ofereix un recorregut tàctil al llarg de l’exposició permanent, amb una selecció d’objectes de diferents èpoques, estils artístics i materials. Els objectes estan acompanyats d’una cartel·la en braille. Estan situats a les sales 5, 9, 12  i a la sala m2 (monogràfiques).

A la sala 5 hi ha una taula d’experimentació tiflològica sobre l’escultura romànica en pedra. S’exposen diversos objectes originals i quaderns en braille i macrotips.

Ascensors

Les botoneres dels ascensor tenen numeració visual, en braille i en alt relleu.

Il·luminació

Els espais estan ben il·luminats i els paraments contrasten amb el terra. No obstant, a la sala 3b i una zona de la sala 5, per motius de conservació dels llibres exposats, hi ha menys il·luminació. Hi ha un rètol que informa d’aquesta situació.

Un altre punt amb poca intensitat lumínica és la Presó, a la planta 4.

Accessibilitat en la comunicació

Senyalització

El recorregut pel museu està recolzat per un sistema de senyalització que marca la direcció de l’itinerari. A més a més, també s’indiquen amb pictogrames els usos i serveis dels diferents espais.

Plànol de situació

En el punt d’atenció al públic s’ofereix un plànol d’orientació en perspectiva axonomètrica i codis de colors que es corresponen amb el de la retolació del numero de sala. En el plànol també es proposa un circuit a través de les obres més representatives.

Característiques ambientals de l’equipament

Soroll ambiental

  • El museu està situat al costat de la Catedral. En els espais exteriors del museu es senten puntualment els repics de les campanes.
  • A la sala de descans de la planta 1 hi ha una màquina de cafè. El seu motor emet un soroll constant.

Olors

  • A la sala de descans de la planta 1 hi ha una màquina de cafè. L’olor del cafè impregna la sala.
  • Puntualment hi pot haver alguna actuació de restauració en algunes de les sales, on es poden utilitzar productes químics. Consulteu prèviament al personal d’atenció al públic si requeriu aquesta informació.

Temperatura i humitat

  • Pot haver-hi canvis sobtats de temperatura i humitat entre espais diversos del Museu.
  • En certs mesos de l’any, especialment els d’estiu, algunes sales del Museu tenen temperatures altes. Al punt d’atenció al públic, s’ofereixen ventalls.

Contacte

Per a més informació sobre accessibilitat 972 20 38 34

museuart_girona.cultura@gencat.cat

Entrades Newsletter Contacte

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.